Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki


Ta witryna jest zarządzana przez Custom Car Care. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Custom Car Care. Custom Car Care udostępnia tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie, użytkownikowi, pod warunkiem, że zgadzasz się na wszystkie warunki, zasady i powiadomienia określone w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując cokolwiek od nas, bierzesz udział w naszej „usłudze” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków oraz polityki wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, dostawców i / lub autorów treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed odwiedzeniem naszej witryny lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części strony lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te warunki są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają warunkom. W dowolnej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję ogólnych warunków handlowych na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych warunków, publikując aktualizacje i / lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza, że ​​akceptujesz te zmiany.

 

Warunki sklepu internetowego

Zgadzając się na te warunki, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletniości w swoim stanie lub prowincji lub że osiągnąłeś wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji i wyraziłeś zgodę na pozwolenie jednemu z nieletnich członków rodziny na korzystanie z tej witryny posługiwać się. Nie wolno używać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych oraz nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z usługi lub strony internetowej. Nie wolno wysyłać robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

 

Warunki sprzedaży samochodów używanych

Używane samochody oferowane na stronie internetowej podlegają ustawowemu minimalnemu okresowi gwarancji wynoszącemu 1 rok. Nie należy jednak zapominać, że po pierwszych 6 miesiącach na kupującym spoczywa ciężar udowodnienia, że ​​wada była już obecna przy pierwotnym zakupie samochodu. Samochody używane, które są sprzedawane firmom lub eksportowane nie są objęte gwarancją. Używane samochody są zawsze sprawdzane przed sprzedażą i przez pierwsze 10.000 XNUMX km bezobsługowe. Części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją i dlatego nie można ich wymienić w ramach gwarancji. Części do wymiany w ramach gwarancji wykonywane są wyłącznie przez Custom Car Care samego siebie. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykonania gwarancji w innym miejscu i przesłania faktury do Custom Car Care.

 

Ogólne warunki

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i:

 • Może być wysyłany przez różne sieci
 • Zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń.
Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który zapewnia usługę bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.
Tytuły użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na te warunki.

 

Dokładność, kompletność i ponadczasowość

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie są nieprawidłowe, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest przeznaczony wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinien być wykorzystywany jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Zaufanie do materiałów na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

 

Zmiany w naszej witrynie, usługach i cenach

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakąkolwiek zmianę, zmianę ceny, zawieszenie lub zakończenie Usługi.

 

Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwracane lub wymieniane tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów pojawiających się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że odwzorowanie kolorów na monitorze komputera jest dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, ograniczania sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta produktu lub usługi na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie materiałów spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w serwisie zostaną poprawione.

 

Dokładność fakturowania, konta i danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów według naszego wyłącznego uznania.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz terminy płatności, tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.

 

Dostęp do stron trzecich

Możemy dać ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani żadnych danych wejściowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zgody. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Każde użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania i musisz upewnić się, że znasz i zgadzasz się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę (dostawców) . W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi podlegają również tym warunkom.

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich. Linki stron trzecich na tej stronie mogą prowadzić do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie i zrozum zasady i praktyki stron trzecich przed zawarciem transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

 

Komentarze użytkowników, recenzje i inne zgłoszenia

Jeśli przesyłasz określone zgłoszenia na naszą prośbę (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez prośby od nas, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (zbiorczo „komentarze”) ), zgadzasz się, że w dowolnym momencie możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać wszelkie inne przesłane nam komentarze bez ograniczeń. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani do:

 • Aby zachować poufność komentarzy
 • Opłać opłatę za wszelkie komentarze
 • Aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe lub naruszają własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze zasady ogólne warunki.


Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych. Nie należy używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod nikogo innego niż siebie lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Odpowiadasz za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.

 

Dane osobowe

Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby zobaczyć naszą politykę prywatności, przejdź do naszej polityki prywatności.

 

Błędy, niedokładności i przeoczenia

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po przesłaniu złożył zamówienie). Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżania nie może być stosowana w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie zostały zmienione lub zaktualizowane.

 

Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści:

 • Do jakichkolwiek nielegalnych celów
 • Proszenie innych o wzięcie udziału lub udział w nielegalnych działaniach
 • Naruszać wszelkie międzynarodowe, federalne, stanowe lub krajowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia
 • Naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób
 • Nękanie, znęcanie się, obrażanie, krzywdzenie, poszukiwanie, zniesławianie, dyskredytowanie, nękanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność
 • Aby podać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje
 • Do przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu
 • Do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób
 • Do spamowania, phishingu, pharmowania, pretekstu, pająka, przeszukiwania lub zdrapywania
 • W jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu
 • Aby zakłócać lub obchodzić zabezpieczenia usługi lub powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

 

Gwarancje, wyłączenie odpowiedzialności i odpowiedzialność

Nie gwarantujemy, oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, są dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem usługi są świadczone (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju w związku z tym, wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki zbywalności, zbywalności, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i braku naruszenia.

Custom Car Care, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia ani jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wynikowe. charakter, w tym między innymi utracone zyski, utracone zarobki, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), całkowitej odpowiedzialności lub w inny sposób korzystania z jakichkolwiek usług lub produktów uzyskanych w ramach usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakimkolwiek treści ani jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub w przechowywać (lub produkt) zamieszczać, wysyłać lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

 

Zastrzeżenie

Zgadzasz się Custom Car Care oraz w celu zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i unieszkodliwienia naszych rodziców, spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, bez jakichkolwiek roszczeń lub pytań, w tym uzasadnionych opłat prawniczych, dokonane przez osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków lub dokumentów, do których odnoszą się przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

 

Nierozdzielność

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych warunków okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za odrębną od niniejsze warunki, takie postanowienie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.


Zakończenie

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą wygaśnięcia obowiązują dla wszystkich celów po rozwiązaniu niniejszej umowy. Niniejsze warunki obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz rozwiązać niniejsze warunki w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub przestaniesz korzystać z naszej witryny. Jeśli naszym zdaniem nie zastosujesz się lub podejrzewamy, że nie spełniłeś żadnego warunku lub postanowienia niniejszych warunków, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i nadal będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do z datą wygaśnięcia; i / lub odpowiednio odmawiają ci dostępu do naszych usług (lub dowolnej ich części).

 

Pełna zgoda

Nasze niewykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze warunki i zasady oraz wszelkie zasady lub reguły biznesowe zamieszczone przez nas na tej stronie lub związane z usługami stanowią całą umowę i porozumienie między tobą a nami oraz regulują korzystanie z usług i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację oraz propozycje, ustnie lub pisemnie, między tobą a nami (w tym między innymi wcześniejsze wersje warunków). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych warunków nie są interpretowane przeciwko autorowi.

 

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki i wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy ci usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Slachterijstraat 28, 2390 Oostmalle, Belgia. Wszelkie spory, spory, skargi i prawa podlegają jurysdykcji sądów Turnhout i Antwerpii w Belgii. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego prawa, zapoznaj się z naszą polityką prawa.

 

Zmiany w regulaminie

W dowolnej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję ogólnych warunków handlowych na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych warunków poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie zmian na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach oznacza, że ​​akceptujesz te zmiany.

 

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących ogólnych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.